kontenerowiec

Oferujemy usługi w zakresie obsługi importu towarów z Chin oraz innych krajów azjatyckich. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi naszych agentów z producentami możemy zagwarantować wysoką jakość produktów oraz wybór optymalnych rozwiązań. W ramach tej usługi zapewniamy Państwu kompleksową obsługę importu, począwszy od przygotowania zapytania ofertowego i prowadzenia negocjacji z producentem, poprzez nadzór nad procesem produkcyjnym, aż po organizację transportu i odprawy celnej. Specjalizujemy się w zamówieniach całokontenerowych, jednak obsługujemy również mniejsze zlecenia.

Przystępując do realizacji zlecenia prosimy klienta o przedstawienie możliwie szczegółowej specyfikacji technicznej poszukiwanego towaru oraz oczekiwanego poziomu cenowego. Dysponując tymi danymi przystępujemy do negocjacji z producentami, aby określić warunki wykonania zamówienia, takie jak termin realizacji, minima produkcyjne i ceny.

Po zakończeniu negocjacji z producentami, dokonujemy ostatecznego wyboru partnera i na podstawie uzyskanych warunków przygotowujemy ofertę, którą przedstawiamy klientowi. Zawarte w niej ceny obejmują całość kosztów, włączając w to koszty produkcji, przeprowadzenia kontroli jakościowej przez naszych przedstawicieli, transportu do wskazanego przez klienta miejsca i dokonania odprawy celnej, a także nasze wynagrodzenie. Oferta zawiera również szczegółowe warunki wykonania zlecenia, takie jak czas realizacji, wysokość wpłacanej zaliczki, warunki płatności. Po zaakceptowaniu przez klienta przedstawionej oferty, zlecamy produkcję, której przebieg na bieżąco nadzorujemy. Po jej zakończeniu nasi przedstawiciele dokonują na miejscu kontroli wyprodukowanej partii towaru zgodnie z wytycznymi klienta. Jeżeli wynik kontroli jest zadowalający, przystępujemy do ostatniego etapu, którym jest zlecenie naszym sprawdzonym partnerom realizacji transportu oraz odprawy celnej.

nasi partnerzy
.
BZWBK
______________________________________________________________________________________________________________
projekt współfinansowany przez Unię Europejską